Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin (doc. dr. Samo Drobne)

Avtor doc. dr. Samo Drobne je pripravil študijo funkcionalnih regij v Sloveniji, ki lahko služijo kot podlaga za oblikovanje pokrajin. Funkcionalne regije lahko razumemo kot posplošitev tokov – najpogosteje tokov delovne mobilnosti – in drugih funkcionalnih povezav v prostoru in času.