Delo: Model deset+dve še ni dokončen

Delitev Slovenije na pokrajine je v zaključni, a najbolj pomembni fazi: Kako se bodo financirale in katere naloge bodo prevzele, da bodo bolj učinkovite od občin? več …